Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Szukasz pomocy?

Zadzwoń i pozbądź się zadłużenia!

E-MAIL: biuro@coidea.pl

INFOLINIA: 690 075 000

PN-PT: 9:00 - 16:00

Różnice między upadłością konsumencką a upadłością gospodarczą(przedsiębiorcy)

Różnice pomiędzy upadłością konsumencką a gospodarczą.

Na wstępie należy zwrócić uwagę na bardzo istotną różnicę pomiędzy upadłością konsumencką a upadłością gospodarczą.

  • Różnica ta polega na celu jaką mają pełnić.

Postępowanie wobec przedsiębiorcy jest co do swojej funkcji postępowaniem typowo windykacyjnym, którego celem jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Natomiast w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta), oprócz zaspokojenia wierzycieli, celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie upadłego. Upadły po zakończeniu postępowania może wrócić do obrotu gospodarczego i zacząć życie od nowa bez zobowiązań .

Obowiązek ( dla przedsiębiorcy) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Ustawa zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od wejścia w stan niewypłacalności (brak bieżących płatności swoich zobowiąń ). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz karną.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej leży w świadomej decyzji osoby niewypłacalnej . Brak takiego obowiązku w odróżnieniu od działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla osoby niewypłacalnej możliwością pozbycia się długów dlatego muszą zachodzić określone przesłanki aby sąd mógł podjąć decyzję pozytywną dla dłużnika.

Opłaty sądowe i posiadany majątek

Aby przedsiębiorca mógł ogłosić upadłość musi dysponować określonym majątkiem, co wynika bezpośrednio z celu jaki niesie za sobą upadłość przedsiębiorcy(funkcja windykacyjna). Właściciel firmy musi wnieść opłatę za złożenie wniosku oraz wpłatę na koszty przyszłego postępowania. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona sąd obligatoryjnie oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Przedsiębiorca nie dysponujący majątkiem nie jest zwolniony z obowiązku złożenia wniosku w ustawowym terminie.

Z uwagi na ubogość masy upadłościowej wniosek zostanie oddalony ale otworzy to drogę do możliwości ubiegania się o upadłość konsumencką gdyż wypełniliśmy ustawowy obowiązek.

W przypadku konsumenta brak majątku nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł, natomiast koszty postępowania zostaną pokryte przez Skarb Państwa.

Pozostałe różnice

Na zakończenie warto dodać kilka dodatkowych różnic pomiędzy postępowaniami:

  • przedsiębiorca musi posiadać minimum dwóch wierzycieli ,kiedy to w przypadku konsumenta wystarczy jeden wierzyciel,
  • gdy przedsiębiorca posiada nieruchomość ,która wchodzi w skład masy upadłościowej to podlega ona sprzedaży bez zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przedsiębiorcy. W upadłości konsumenckiej, po sprzedaży nieruchomości dłużnika możemy zawnioskować do syndyka o wydzielenie z masy upadłościowej środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych do 24 miesięcy po stawkach rynkowych.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.